Zrzeszenie Handlu i Usług we Wrocławiu / Prawa autorskie

Wszystkie prawa zastrzeżone. Teksty, fragmenty, grafika i animacje są chronione prawem autorskim. Wykorzystywanie ich jest możliwe tylko za zgodą strony
Zrzeszenie Handlu i Usług we Wrocławiu.

 

O ile nie zostało inaczej zapisane, wszystkie znaki handlowe na stronie Zrzeszenie Handlu
i Usług we Wrocławiu
są zastrzeżone.

 

Strony Zrzeszenie Handlu i Usług we Wrocławiu zostały przygotowane z należytą starannością. Jednak serwis nie gwarantuje, że na skutek błędów ludzkich lub innych czynników strony zawierać mogą błędy.

 

Z tego powodu strona Zrzeszenie Handlu i Usług we Wrocławiu nie ponosi żadnej odpowiedzialności, która pośrednio lub bezpośrednio spowodowała jakiekolwiek straty w wyniku użycia treści tych stron.

 

Strona Zrzeszenie Handlu i Usług we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dowolnym czasie bez uprzedniego informowania o tym.