Zrzeszenie Handlu i Usług we Wrocławiu / O nas

 

Zrzeszenie Handlu i Usług we Wrocławiu jest organizacją samorządu zawodowego osób prowadzących działalność gospodarczą szczególnie mikro przedsiębiorców o różnym profilu działalności.

 

 

Podstawa prawna naszej działalności:

• ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców

• ustawa z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

 

Jesteśmy członkiem ogólnokrajowej organizacji – Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług w Warszawie (www.handel.org.pl).

 

 

Cele i zadania:

Zrzeszenie ma na celu wszechstronne popieranie i rozwój działalności gospodarczej prowadzonej przez członków Zrzeszenia oraz obronę, pomoc i reprezentację ich interesów gospodarczych.

 

Cele te realizuje poprzez m.in.:

 

• reprezentowanie interesów zrzeszonych wobec władz i instytucji państwowych, samorządowych, gospodarczych i społecznych,

• popieranie inicjatyw gospodarczych,

• wystawianie opinii i formułowanie wniosków co do aktów prawnych związanych z działalnością członków Zrzeszenia,

• porady prawne,

• integrację środowiska kupieckiego.