Jak uzyskać aktualne zaświadczenie o dokonaniu wpisu w ewidencji.

18 stycznia, 2012 | Aktualności

Od stycznia 2012 Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności w formie dokumentu elektronicznego


Z dniem  1 lipca 2011 roku  na podstawie ustawy  o  swobodzie działalności gospodarczej weszły w życie przepisy wprowadzające Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Stanowi ona spis przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. Spis prowadzony jest od 1 lipca 2011 r. w systemie teleinformatycznym przez Ministra właściwego do spraw gospodarki. Do końca 2011 roku gminy miały obowiązek przekazać dane przedsiębiorców z ewidencji gminnych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Od 1 stycznia 2012 r. dane przedsiębiorców zarejestrowanych w gminnych ewidencjach działalności gospodarczej dostępne są w ogólnodostępnym rejestrze publicznym jakim jest CEIDG. Tym samym gminy przestały być organami ewidencyjnymi.

Tak jak do tej pory wszystkie wnioski są sprawdzane oraz weryfikowane przez  urzędy, jednak zaraz po tej procedurze zostają przesłane do CEIDG.             

Zaświadczenia o wpisie w CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi mają formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG.

Obecnie przedsiębiorca, który  chciałby uzyskać  aktualne zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji musi je wydrukować ze strony internetowej CEIDG.

 

Poniżej podajemy ścieżkę postępowania – jak uzyskać aktualne zaświadczenie:

1. należy wejść na stronę www.ceidg.gov.pl

2. przejść do – „Wyszukiwarka przedsiębiorców”

3. następnie odszukać wpis po Nazwie, nr NIP lub REGON

4. otworzyć wpis (kliknąć na wyszukany wpis)

5. wybrać opcję  Drukuj/Pobierz PDF

 

Nowe zaświadczenie można samodzielnie pobrać w dowolnym czasie.