Zrzeszenie Handlu i Usług we Wrocławiu / Dołącz do ZHiU

 

Członkiem Zrzeszenia – na zasadzie dobrowolności – może zostać osoba fizyczna lub prawna, prowadząca działalność gospodarczą.

 

 

Cele naszej działalności:

 

  • Reprezentacja interesów członków wobec władz i instytucji państwowych, samorządowych i społecznych;
  • Współdziałanie z organami administracji państwowej, samorządem terytorialnym oraz organizacjami społecznymi w sprawie działalności członków Zrzeszenia;
  • Podejmowanie inicjatyw sprzyjających rozwojowi działalności gospodarczej członków;
  • Prowadzenie doradztwa, udzielanie porad i informacji dla czonków, szczególnie  w sprawach organizacyjnych, prawnych i podatkowych;
  • Podejmowanie działań mających na celu integrację środowiska kupieckiego;
  • Informowanie członków o bieżących zmianach w przepisach prawa gospodarczego, podatkowego, prawa pracy;
  • Przeprowadzanie akcji protestacyjnych w obronie wspólnych interesów członków;
  • Wykonywanie innych zadań wynikających z aktualnych potrzeb organizacyjnych i gospodarczych zrzeszonych członków;

 

Przedsibiorców zainteresowanych przynależnością do wrocławskiego Zrzeszenia Handlu i Usług zapraszamy do wypenienia Deklaracji Członkowskiej.

 

 Pobierz deklarację

 

Wypełnioną deklarację mona przesłać drogą pocztową, lub na adres e-mail: zhiuwroclaw@xl.wp.pl

Nadesłane deklaracje zostaną rozpatrzone przez Prezydium Zarządu ZHiU.

 

Informacje kontaktowe:

ZRZESZENIE HANDLU I USŁUG we Wrocławiu

50-113 Wrocław
ul. Odrzańska 11/12
tel./fax 71 344 13 82
e-mail: zhiuwroclaw@xl.wp.pl