Zrzeszenie Handlu i Usług we Wrocławiu / 70-lecie ZHiU

 

Przypadającą  w 2016 roku siedemdziesiątą rocznicę powstania Zrzeszenia Handlu i Usług
z Wrocławia
 obchodzono uroczyście w dniu 17 czerwca w Rezydencji Rosato w podwrocławskim Mirkowie. Wydarzenie to było zorganizowane wspólnie z Cechem Rzemiosł Odzieżowych i Włókienniczych z Wrocławia.

 

Patronat honorowy nad uroczystością objęli: Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług  z Warszawy, Związek Rzemiosła Polskiego, Dolnośląska Izba Rzemiślnicza, Kongregacja Przemysłowo-Handlowa Ogólnopolska Izba Gospodarcza, Fundacja „Myślę, Czuję, Jestem”.

Patronatu udzieliła również firma Makro, której serdecznie dziękujemy.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęło: Słowo Polskie Odrodzone Gazeta Dolnośląska.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia pocztów sztandarów oraz odśpiewania hymnów.  
Następnie błogosławieństwa dokonał Ks. Wacław Kuriata Proboszcz Mirkowa. 

 

Na sali zasiedli zaproszeni goście m.in.:

 • Prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej Pan Zbigniew Ładziński
 • Prezes Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług w Warszawie Pan Tadeusz Zagórski
 • Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Wrocławia Pani Janina Woźna
 • Kanclerz Loży Dolnośląskiej BCC Pan Marek Woron
 • Dyrektor ZUS we Wrocławiu Pan Antoni Malaka
 • Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Długołęka Pani Jolanta Jaworczykowska
 • Regionalny Dyrektor Makro Pani Jolanta Winiarz
 • Prezesi bratnich organizacji
 • Prezesi zaprzyjaźnionych organizacji
 • Przedstawiciele wrocławskich firm i instytucji
 • Gospodarze uroczystości, Członkowie i Pracownicy Zrzeszenia Handlu i Usług z Wrocławia.

 

Podczas trwania Jubileuszu przyznano Odznaki NRZHiU. Ceremonii wręczenia dokonał Prezes NRZHiU
Pan Tadeusz Zagórski oraz Prezes ZHiU we Wrocławiu Pan Mirosław Posłuszny.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Złotą Odznaką NRZHiU na wniosek ZHiU z Wrocawia przyznano:

 • Pani Janinie Woźna – Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Wrocławia
 • Panu Markowi Woron – Kanclerzowi Loży Dolnośląskiej BCC 
 • Pani Teresie Żelaznowskiej – Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej ZHiU we Wrocławiu

 

Srebrną Odznakę NRZHiU przyznano:

 • Pani Wandzie Fok – Członek Zarządu ZHiU we Wrocławiu
 • Pani Izabelli Gil – Członek Komisji Rewizyjnej ZHiU we Wrocławiu
 • Pani Bronisławie Bielickiej – Członek Komisji Rewizyjnej ZHiU we Wrocławiu

 

Brązową Odznakę NRZHiU przyznano obecnym: 

 • Pani Małgorzacie Jurgielewicz – Członek Zarządu ZHiU we Wrocławiu
 • Panu Kazimierzowi Ochnik – Członkowi Zarządu ZHiU we Wrocławiu
 • Pani Urszuli Bezgębluk – Członek ZHiU we Wrocławiu
 • Panu Markowi Kabat – Członkowi ZHiU we Wrocławiu
 • Panu Henrykowi Broniarz – Członkowi ZHiU we Wrocławiu
 • Panu Michałowi Czarnota – Członkowi ZHiU we Wrocławiu
 • Panu Bronisławowi Piela – Pracownikowi ZHiU we Wrocławiu

 

Patroni, pozostali Członkowie oraz Pracownicy otrzymali pamiątkowe podziękowania.

 

Zaproszeni goście, z okazji Jubileuszu 70-lecia działalności składali na ręce Prezesa Pana Mirosława Posłusznego i Starszej Cechu Pani Wandzie Fok serdeczne gratulacje oraz życzenia owocnej działalności, wielu osiągnięć w pracy społeczno – zawodowej w rozwijaniu i umacnianiu rangi polskiego kupiectwa, handlu oraz małej i średniej przedsiębiorczości. Nie zabrakło również podziękowań za dotychczasową działalność.

 

Ważnym momentem uroczystości było przyznanie przez Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą
we Wrocławiu Odznaki Rzemiosła dla Prezesa Mirosława Posłusznego.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

Zarząd Zrzeszenia Handlu i Usług pragnie serdecznie podzi��kować wszystkim osobom, które podczas Jubileuszu 70-lecia organizacji zaszczycili nas swoją obecności��. 

 

Zachęcamy do obejrzenia zdję���� :-)

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

    ��         �� ��������     ��     ��   ������     ���� ����������               ������           �� �� ��������           ������������     ����     �� ��   ��   ������     ������������                     ����       ��   ��                   ��             ��