Zrzeszenie Handlu i Usług we Wrocławiu / 65-lecie ZHiU

cheap mlb jerseys
cheap mlb jerseys china
cheap mlb jerseys
cheap mlb jerseys china
cheap jerseys
cheap jerseys
cheap jerseys
cheap jerseys
cheap jerseys
cheap jerseys
cheap jerseys

JUBILEUSZ 65-LECIA ZRZESZEŃ HANDLU I USŁUG Z DOLNEGO ŚLĄSKA
Wrocław – Jelenia Góra – Wałbrzych

cheap nfl jerseys
cheapnfljerseysfreeshipping

65-lecie ZHiU

cheap jerseys wholesale
cheap nfl jerseys china
authentic wholesale jerseys
cheap authentic jerseys
wholesale jerseys
2016 cheap jerseys wholesale

cheap nfl jerseys
cheap jerseys supply from china
wholesale nike authentic jerseys
cheap jerseys wholesale authentic
fake oakleys cheap
cheap oakleys sale
cheap jerseys

Przypadającą w 2011 roku sześćdziesiątą piątą rocznicę powstania Zrzeszeń Handlu i Usług z Dolnego Śląska obchodzono uroczyście w dniu 14 maja we Wrocławiu.

 

Patronat honorowy nad uroczystością objęli: Wojewoda Dolnośląski, Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Prezydent Miasta Wrocławia, Prezydent Miasta Jelenia Góra, Prezes Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług w Warszawie.

 

Obchody jubileuszu rozpoczęła uroczysta Sesja Zrzeszeń Handlu i Usług w Sali obrad Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

 

Na sali zasiedli zaproszeni goście m.in.:

 • Posłanki – Pani Ewa Wolak i Pani Elżbieta Zakrzewska
 • Poseł Pan Michał Jaros
 • Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Pan Jerzy Pokój
 • Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Pani Grażyna Malczuk
 • Burmistrz m. Kowar Pan Mirosław Górecki
 • Wiceprezydent m. Wrocławia Pan Maciej Bluj
 • Z-ca Prezydenta m. Jelenia Góra Pani Zofia Czernow
 • Prezes Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług w Warszawie Pan Zbigniew Jarzyna
 • Rzecznik Prasowy Komendy Straży Miejskiej we Wrocławiu St. insp. Sławomir Chełchowski
 • Prezesi bratnich organizacji
 • Prezesi zaprzyjaźnionych organizacji
 • przedstawiciele Urzędu Prezydenta Wrocławia
 • przedstawiciele wrocławskich firm i instytucji
 • sponsorzy oraz gospodarze uroczystości cz����onkowie i pracownicy Zrzeszeń Handlu i Usług z Wrocławia, Jeleniej Góry i Wa��brzycha.

 

Uroczysta Sesja Zrzeszeń Handlu i Usług z Dolnego Śląska rozpoczęła się od  wprowadzenia pocztów sztandarów oraz od��������������������������piewania hymnu kupieckiego.  

 

Następnie głos zabrali m.in. Prezesi Zrzeszeń obchodzących Jubileusz 65-lecia:

 • p. Marek Szopiński – Jelenia Góra
 • p. Zofia Wojtkowska – Wałbrzych
 • p. Mirosław Posłuszny – Wrocław
 • Prezes NRZHiU, p. Zbigniew Jarzyna
 • Posłanka p. Elżbieta Zakrzewska.

 

Podczas pierwszej części sesji  wręczono nagrody „Złote Zarękawki Wokulskiego” dla przyjaznej przedsiębiorcom kadry urzędniczej przyznane przez wrocławskie środowisko małych i średnich przedsi��biorców.

 

Ceremonię wr������czenia Nagrody prowadziła Pani Renata Sadowa Wiceprezes Stowarzyszenia Kupców „Arena”. Nagrodę wręczono:

 

 • Panu Michałowi Jaros – Poseł na Sejm RP
 • Pani Alicji Krzykała – Specjalista Finansowy PKO Bank Polski SA
 • Pani Ewie Warzyńskiej-Frydryszak – Dyrektor Wydzia����u Mienia Komunalnego i Skarbu Państwa
 • Panu Piotrowi Gaglik – Kierownik Działu Rejestracji Działalności Gospodarczej
 • Pani Janinie Woźnej – Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego
 • Pani Ewie Lisowskiej – Wydzia�� Mienia Komunalnego i Skarbu Państwa.

 

Następnie Prezes Naczelnej Rady Zbigniew Jarzyna dokonał ceremonii wręczenia odznaczeń organizacyjnych. Na wniosek Zrzeszenia Handlu i Usług we Wrocławiu Naczelna Rada ZHiU przyzna����a najwyższe wyróżnienie organizacyjne „MERKURY – Patron Kupców” dla Prezydenta Miasta Wrocławia Rafała Dutkiewicza. W imieniu Prezydenta wyróżnienie odebrał Wiceprezydent Wrocławia Maciej Bluj.

65-lecie-medal

Ponadto Złotą Odznaką Naczelnej Rady ZHiU zostali odznaczeni:

 • Jerzy Pokój Przewodniczący Sejmiku Dolnośl����������������������skiego
 • Zofia Czernow Wiceprezydent Miasta Jelenia Góra
 • Mirosław Górecki Burmistrz Kowar
 • Henryk Dunaj Prezes Spółki Komandytowej „Niedźwiedzia”
 • Wojciech Kobierski Prezes Krzyckiej Spółki Kupieckiej Sp. z o.o.
 • Marek Sadowski Prezes Stowarzyszenia Kupców ARENA
 • Roman Rotnicki Prezes PPUH KOMANDOR Sp. z o.o.

 

Brązową Odznaką Naczelnej Rady ZHiU zostali odznaczeni członkowie oraz pracownik biura wrocławskiego Zrzeszenia – Iwona Trylińska, Andrzej Superat i Joanna Szybowska.

 

Kolejną częścią programu był panel konferencyjny pt. „Wpływ samorz��du na rozw��j przedsiębiorczości na Dolnym Śląsku”.���� Na konferencji swoje wystąpienia zaprezentowali: Janina Woźna Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego UM Wrocławia – „Handel po wrocławsku”, Zbigniew Jarzyna Prezes NRZHiU -„Oczekiwania mikro i ma��ych przedsiębiorców w zakresie warunków prowadzenia działalności” oraz p. Beata Urszula Dobrucka Wroc��awska Rada Kobiet – ���Rola Kobiet w rozwoju małych i mikro przedsiębiorstw�������. Powyższą część zakończyła prezentacja, przygotowana przez PKO Bank Polski S.A. nt. Rachunki osobiste i firmowe oraz formy finansowania inwestycji.

 

Po konferencji  uczestnicy udali się do Katedry Wrocławskiej, gdzie została odprawiona Msza św. przez ks. biskupa Edwarda Janiaka, w intencji ��rodowiska przedsiębiorców i ich rodzin.

 

O godz. 17.30, w Hotelu Jana Pawła II we Wrocławiu, rozpoczę��������a si�� Wielka Gala Zrzesze�������� Handlu i Usług połączona z bankietem. Podczas uroczystości zaproszeni goście otrzymali medale pamiątkowe wydane specjalnie z okazji jubileuszu 65-lecia.

 

Prezes Mirosław Posłuszny wraz z Wiceprezesem Janem Harapiuk wręczyli również Certyfikaty członkowskie nowym Członkom ZHiU we Wrocławiu :

 

 • Pani Aleksandrze Kuśmirskiej
 • Panu Patrykowi Dyczko
 • Panu Markowi Kabat
 • Panu Krzysztofowi Kuśmirskiemu.

 

Zaproszeni goście, z okazji Jubileuszu 65-lecia dzia��alności dolno��ląskich Zrzeszeń składali na ręce Prezesów serdeczne gratulacje oraz życzenia owocnej działalności, wielu osiągnięć w pracy społeczno – zawodowej w rozwijaniu i umacnianiu rangi polskiego kupiectwa, handlu oraz małej i średniej przedsiębiorczości. Nie zabrakło równie�� podziękowań za dotychczasową działalność.

 

Ważnym momentem uroczystości by��o przyznanie przez Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą we Wrocławiu Dolnośląskich Odznak Rzemiosła dla Prezesa Naczelnej Rady ZHiU Zbigniewa Jarzyny oraz Prezesów Zrzeszeń Zofii Wojtkowskiej, Mirosława Posłusznego i Marka Szopińskiego.

 

Następnym punktem programu było wystąpienie prof. dr hab. Alicji Chybickiej ����� „Biznes to nie tylko pieniądze”.

 

Galę uświetniły występ zespołu muzycznego ���ZŁOTA ETIUDA” ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 11 we Wrocławiu pod kierownictwem Pani Marleny Szyszki oraz pokaz tańca towarzyskiego – Zuzanny Kempa uczennicy Gimnazjum nr 30 we Wrocławiu w parze z Mateuszem Dorot uczniem Gimnazjum nr 38 we Wrocławiu.

 

Po części artystycznej odby��a się oczekiwana licytacja na rzecz Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dzieci��cej we Wrocławiu. W sumie z licytacji zebrano 9.000,00 zł.
Wszystkim licytuj����cym i ofiarodawcom serdecznie dziękujemy!

 

Zarząd Zrzeszenia Handlu i Usług pragnie serdecznie podziękować wszystkim osobom, które podczas Jubileuszu 65-lecia organizacji zaszczycili nas swoją obecnością.

 

Równie ogromne podziękowania Zrzeszenie kieruje w stronę sponsorów 65-lecia:

 • Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług
 • PKO Bank Polski S.A.
 • TOYA S.A.
 • Harfa Harryson Henryk Charucki
 • Samorząd Województwa Dolnośląskiego
 • Biuro Rozwoju Gospodarczego UM Wrocławia.

 

Dzięki ich pomocy dolnośląskie Zrzeszenia mogły w pełni zrealizować uroczyste obchody Jubileuszu 65-lecia ZHiU.

 

Dziękujemy za wszystkie miłe słowa, gratulacje, życzenia i upominki.

 

Galeria z tego wydarzenia:

 

Życzenia: