Zrzeszenie Handlu i Usług we Wrocławiu / O nas

 
II edycja 
 
zobacz więcej

http://www.jarmarkproduktowswiezych.pl/

https://www.facebook.com/JarmarkProduktowSwiezych

 
 
 » O nas
 
Zrzeszenie Handlu i Usług we Wrocławiu jest organizacją samorządu zawodowego osób prowadzących działalność gospodarczą szczególnie mikro przedsiębiorców o różnym profilu działalności.

Podstawa prawna naszej działalności:

  • ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców
  • ustawa z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

 

Jesteśmy członkiem ogólnokrajowej organizacji - Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług w Warszawie (www.handel.org.pl).

 

Cele i zadania:

Zrzeszenie ma na celu wszechstronne popieranie i rozwój działalności gospodarczej prowadzonej przez członków Zrzeszenia oraz obronę, pomoc i reprezentację ich interesów gospodarczych.

 

Cele te realizuje poprzez m.in.:

  • reprezentowanie interesów zrzeszonych wobec władz i instytucji państwowych, samorządowych, gospodarczych i społecznych,
  • popieranie inicjatyw gospodarczych,
  • wyrażanie opinii i formułowanie wniosków co do aktów prawnych związanych z działalnością członków Zrzeszenia,
  • pomoc w zakresie prowadzenia rachunkowości, w tym ksiąg przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów, ewidencji VAT, dokumentacji ZUS etc.
  • doradztwo podatkowe, gospodarcze i finansowe,
  • porady prawne,
  • wydawanie miesięcznika „Kupiec Wrocławski” zawierającego m.in. komentarze i wyjaśnienia dotyczące problemów podatkowych, finansowych i prawnych,
  • integrację środowiska kupieckiego.