Zrzeszenie Handlu i Usług we Wrocławiu / Strona główna

Logo
 
 
 
Zrzeszenie Handlu i Usług z/s we Wrocławiu,
organizacja z sześćdziesięciopięcioletnią już tradycją reprezentowania środowiska kupieckiego, podjęła się zorganizowania imprezy pn. 

„Święto Piwa i Produktów Regionalnych w Zamku Topacz”

 
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia
strony internetowej Święta:
 
www.swietopiwawtopaczu.pl
 
 
 
———————————————————————————————
 
 
II edycja 
 
zobacz więcej

http://www.jarmarkproduktowswiezych.pl/

https://www.facebook.com/JarmarkProduktowSwiezych